Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład Komisji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład Komisji

Członkowie Komisji

prof. dr hab. Jacek Popiel
prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej – przewodniczący
prof. dr hab. Dorota Malec
prorektor UJ ds. rozwoju
prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
Wydział Prawa i Administracji
prof. dr hab. Jarosław Górniak
Wydział Filozoficzny
prof. dr hab. Jan Święch
Wydział Historyczny
prof. dr hab. Elżbieta Górska
Wydział Filologiczny
prof. dr hab. Renata Przybylska
Wydział Polonistyki
prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
prof. dr hab. Klaudiusz Wójcik
Wydział Matematyki i Informatyki
prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski
Wydział Chemii
dr hab. Małgorzata Kruczek, prof. UJ
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk, prof. UJ
Wydział Lekarski
prof. dr hab. Jacek Sapa
Wydział Farmaceutyczny
prof. dr hab. Tomasz Brzostek
Wydział Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. Piotr Jedynak
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
prof. dr hab. Zdzisław Mach
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
prof. dr hab. Zbigniew Madeja
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
prof. dr hab. Bolesław Domański
Wydział Geografii i Geologii
mgr Monika Harpula
kanclerz UJ
mgr Teresa Kapcia
kwestor
mgr Joanna Nikodemowicz
zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum
mgr Dorota Kłyś
zastępca kwestora ds. Collegium Medicum
mgr Aleksandra Cieślar
zastępca dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej
prof. dr hab. Stefan Chłopicki
Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
prof. dr hab. Kazimierz Strzałka
Małopolskie Centrum Biotechnologii
prof. dr hab. Marek Stankiewicz
Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS
Jakub Bakonyi
Samorząd Studentów UJ
mgr Paula Złotowska
Samorząd Doktorantów-Towarzystwo Doktorantów UJ
dr hab. Małgorzata Michel
Związek Nauczycielstwa Polskiego w UJ
mgr Marek Sawicki
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” UJ
prof. dr hab. Antoni Czupryna
Związek Zawodowy Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum i Uniwersyteckich Podmiotów Leczniczych
dr Aleksandra Krupińska
Międzyzakładowa Komisja NSZZ „Solidarność” UJ CM, Szpitala Uniwersyteckiego i Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej

Członkowie Komisji z głosem doradczym

prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Rektor UJ
prof. dr hab. Armen Edigarian
prorektor UJ ds. dydaktyki
prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki
prorektor UJ ds. Collegium Medicum
prof. dr hab. Stanisław Kistryn
prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych
dr Bartosz Zieliński
przedstawiciel nauczycieli akademickich nieposiadający tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego
mgr Romuald Marek
audytor wewnętrzny UJ

Zastępcy członków Komisji

prof. dr hab. Andrzej Szumański
Wydział Prawa i Administracji
prof. dr hab. Małgorzata Kossowska
Wydział Filozoficzny
prof. dr hab. Stanisław Sroka
Wydział Historyczny
dr hab. Dorota Szumska, prof. UJ
Wydział Filologiczny
prof. dr hab. Anna Łebkowska
Wydział Polonistyki
prof. dr hab. Franciszek Krok
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dr Maciej Ślusarek
Wydział Matematyki i Informatyki
dr hab. Jolanta Kochana, prof. UJ
Wydział Chemii
prof. dr hab. Zuzanna Setkowicz-Janeczko
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
prof. dr hab. Grzegorz Gajos
Wydział Lekarski
prof. dr hab. Anna Wesołowska
Wydział Farmaceutyczny
dr hab. Mirosław Szura, prof. UJ
Wydział Nauk o Zdrowiu
dr hab. Maria Próchnicka, prof. UJ
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dr hab. Andrzej Porębski, prof. UJ
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dr hab. Ryszard Gurbiel
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dr hab. Michał Gradziński, prof. UJ
Wydział Geografii i Geologii

Obsługa Komisji

mgr Filip Moszner
Biuro prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej